srijeda, 11. srpnja 2012.

Aspekti u horoskopu


Aspekti u horoskopu

Sunce u konjunkciji sa Jupiterom


   U ovom aspektu u vezi su dva najveća i najmoćnija tijela u Sunčevu sustavu, Sunce - energija i Jupiter - obilje, kombinacija u kojoj će Jupiter usmjeriti djelovanje na područje kojim vlada. Bez obzira na vrstu aspekata, ovo je veliki putnik koji putuje barem u mašti, filozof u realnom svijetu, osoba koja daje prednost duhovnim vrijednostima i teži visokim ili ne­dostižnim ciljevima.

   Djeluje slično kao i harmonični aspekti, samo je osoba odlučnija, di­namičnija i aktivniji sudionik u svemu. Ako konjunkcija nije povrijeđena, osoba je duhovita, optimist kojeg rijetko što može ozlovoljiti ili zaustaviti u napredovanju. U slučaju kada je u horoskopu jak Mars, ovo je još izrazitije, a ako je u harmoničnom aspektu s konjunkcijom, a sami planeti vladari ili u vezi s vladarima druge i šeste kuće, ovo je izrazito uspješan poslovni čovjek koji može preko noći ostvariti čudesne dobitke.

   Jupiterova sklonost ekspanziji i progresiji ide ruku pod ruku s nači­nom na koji se psiha teži razvijati: kombinacija koja često rezultira samopouzdanjem, optimizmom i uspjehom. Ozračje povjerenja obično stimulativno djeluje na druge. Ipak, ljudi s tim aspektom moraju paziti da o sebi ne počnu previsoko misliti: umišljenost i megalomanija su loše strane Jupitera. U principu, Sunce u konjunkciji s Jupiterom može liječiti i doslovno (liječnik) i duhovno. Osobine poput veselja, fair play-a i optimizma ističu se u ovim aspektima, omogućavajući ovim ljudima da osvježe srca drugih. Skloni su također biti široke ruke, velikodušni i zaš­titnički, ali postoji opasnost od djelovanja u svjetlu vlastite važnosti, pa se time gasi iskra istinske humanosti. Previsoko dizanje nosa može se izraziti i kroz optimistično grandiozne planove uz zanemarivanje detalja, što povlači za sobom greške i razočaranja. No tada je tipično za ovaj aspekt da se stvari rade uz veliku pompu.
    
   Osobe s Jupiterom u kombinaciji sa Suncem sklone su stvari vidjeti u širokoj perspektivi. Dosta se često interesiraju za filozofiju, pedagogiju ili religiju i sviđa im se sve što im hrani dušu ili proširuje horizonte. Tolerancija proizlazi iz dubokog uvjerenja da je humanost u osnovi slobo­doljubiva; s konjunkcijom Sunca i Jupitera ljudi vole sami odlučivati i ure­diti vlastite živote.
  
   Umjerenost nije Jupiterova jača strana i kada je planet u konjunkci­ji sa Suncem mogu se pojaviti psihološki i fizički problemi zbog toga što ovi ljudi ne žele vježbati svladavanje. Ti se problemi vide u tako različitim aktivnostima kao što su pričanje, jelo i piće. Usprkos tomu dosta se može popraviti zahvaljujući neukrotivosti.


Nema komentara:

Objavi komentar