srijeda, 25. srpnja 2012.

Horoskop - Prvi kvadrantHoroskop
PRVI  KVADRANT 


   NAGON  -  KONSTITUCIJA  -  NASLJEĐENE  OSOBINE  -  SAMOODRŽANJE1.,  2.  i  3.  kuća u horoskopuPrve tri kuće spadaju u prvu četvrtinu, odnosno u prvi kva­drant horoskopa. Budući da se nalazi ispod obzora, ovaj dio nas samih ne poznajemo dovoljno, ali ga usprkos tome dovodimo u vezu s jastvom i subjektivnim svijetom. Riječ je o dijelu ličnosti u kojem vladaju nediferencirane, nagonom upravljane funkcije usmjerene na samoodržanje. Prije svega će biti izražene nasljedne osobine, konstitucija i nagonska priroda, dakle način na koji se čovjek zbog preživljavanja brani protiv nedaća prirode i ljudske okoline. Pojedinac s planetama u ovom kvadrantu instinktivnim mehanizmom samoobrane izgrađuje zaštitne mjere, uči se održati i promatra načine ovladavanja životom, usmjeren je na predmete, na sebe samog, defenzivan je. Temeljna motivacija ovog kvadranta je samoodržanje.Sunce i planeti u prvom kvadrantu
Oni ovdje pretežno označavaju aktivne funkcije koje nas održa­vaju na životu. Naglasak je na nagonskim energijama potrebnim da bismo uopće mogli preživjeti: moramo se prehranjivati, zaštititi i pobrinuti za potomstvo. Upravo su to nagoni koje ćemo, s polo­žajem Sunca u prvom kvadrantu, nastojati usmjeravati i nadzirati, što nije nimalo jednostavno. Naime, uvijek iznova spoznamo kako smo već reagirali i to prije no što smo uopće postali svjesni situaci­je. Nagonske funkcije u trenutnoj se situaciji automatski uključuju. Suncu u prvom kvadrantu teško je zbog toga postati svjesnim samoga sebe, pa će tek nakon određenog vremena, odnosno nakon djelovanja, pojmiti što se zaista dogodilo. Spoznavanje je rezultat aktivnosti, a učenje iskustveni proces.U prvoj kući imamo doživljaj postojanja vlastitog JA sa svim njegovim zahtjevima prema okolini. Posjedujemo određenu predo­džbu o sebi i željeli bismo misliti: "Svijet pripada meni". Mi smo pojavnost, fizički lik koji nastupa pred ljudima i kao takav od okoli­ne traži poštovanje i pažnju. Zbog toga ćemo nastojati steći odre­đeni "imidž", ostavljati dobar utisak na druge, te u skladu s time mijenjati naše maske: manipuliramo našim "habitusom" i vanjšti­nom.U drugoj se kući bavimo temom samoodržanja, brinemo 0 hrani, sigurnosti, zalihama, osiguravamo si supstance, talente i spo­sobnosti kako bismo ih u životu mogli korisno uporabiti. Budući da se ovdje radi o ekonomiji u najširem smislu, u ovoj su kući naglašeni čimbenici kojima osiguravamo status posjednika materijalnih ili duhovnih vrednota.U trećoj se kući uspostavlja prvi kontakt s okolinom, pa će se u njoj razjasniti naše veze sa braćom, rodbinom i susjedima, stvara­ti informacije o neposrednoj okolini u kojoj živimo, njezinom nači­nu razmišljanja i duhovnim postavkama, a time i o kolektivnom mišljenju koje okolina odgojem i školovanjem na nas prenosi. U trećoj kući je prikazano na koji se način nastojimo prilagoditi živo­tnom okruženju, a istovremeno i stupanj do kojeg okolina utječe i oblikuje nas. O tome ovisi i stupanj prilagodbe našeg načina razmi­šljanja kolektivnim stavovima.

Nema komentara:

Objavi komentar